baner
    Login   |  Register
   
 radio 4
Minimize


Radio Program by Anna £osiak - 4

WIARA I WOLNOSC
program radiowy
OAZA W POLSCE
FEB. 9, 1996


ANIA:     Dobry wieczór mówi Anna £osiak, witam wszystkich w naszej kolejnej audycji radiowej "Wiara i Wolnosc", przygotowanej przez polska, chrzescijañska ksiêgarnie im Pawla Wlodkowica, która jest korporacja bez dochodowa.
W dzisiejszym programie razem z moim mêzem Joe mówic bêdziemy o ruchu oazowym w Polsce, ksiêdzu Blachnickim, którego wykladu wysluchamy w dalszej czêsci naszego programu.
ALE NA POCZATKU SPIEWA£ BEDZIE...
ANDRZEJ MAREK TRANDA " OD BOGU Z DALA "
PIOSENKA #1
ANIA:     Tydzien temu staralismy siê przyblizac postac ks. Blachnickiego przez przedstawienie fragmentów jego zyciorysu.
Bylam zdziwiona, kiedy powiedziales, ze formacja oazowa byla przejêta od kosciola amerykañskiego.
Czy móglbys nam to lepiej wytlumaczyc.
JOE:     Spróbuje zdefiniowac to okreslenie ''kosciól amerykañski''. Ogólnie mówiac, to kosciól niezalezny, który tworza ludzie wierzacy w Boga i jego slowa zawarte w Pismie swiêtym.
Intensywna, owocna praca chrzescijañska z mlodzieza i studentami w Ameryce w latach 70-tych nie byla obca kosciolowi w Polsce.
Kiedy pierwszy raz spotkalem ksiêdza Blachnickiego w roku 1975, rozmawialismy na ten temat.
Najwiêksza organizacja pracujaca ze studentami w tym czasie w Ameryce, to byla organizacja CCC. Przed moim przyjazdem do Polski w 1974 ja juz osobiscie pracowalem w CCC w Ameryce przez kilka lat.
Trzeba tutaj dodac, ze w latach 70-tych bylo duchowe przebudzenie na uniwersytetach w USA. Na przyklad w 1972 roku mialo miejsce chrzescijañskie zebranie studentów w Texasie i bylo nas tam 180 tysiêcy.
Ale wrócmy do organizacji CCC, która znana w Polsce jako ruch Agape, wspólpracowala z ksiêdzem Blachnickim. Dodam tez, ze organizacja ta nadal dziala w Polsce pod nazwa Ruch Nowego zycia.
Pierwsza, podstawowa formacja oazowa cztery prawa zycia duchowego, zostala przygotowana przez CCC.
ANIA:     Wyjasnij, co to sa cztery prawa zycia duchowego dla tych, którzy nigdy w oazie nie byli.
JOE:     Powiedz ty Aniu. Zobaczymy czy pamiêtasz.
ANIA:     Przygotowalam siê na to pytanie.
Pierwsze prawo duchowe brzmi:
Bóg miluje ciebie i ma dla twojego zycia wspanialy plan Tekst biblijny o Bozej milosci, to Jan 3, 16 "Tak bowiem Bóg umilowal swiat, ze syna swego jednorodzonego dal, aby kazdy kto w niego wierzy, nie zginal, ale mial zycie wieczne.
Fragment na temat bozego planu; Chrystus mówi:" Ja przyszedlem po to, aby owce mialy zycie i mialy je w obfitosci.
Drugie prawo brzmi:
Czlowiek jest grzeszny i w konsekwencji odzielony od Boga ,dlatego tez nie moze znac ani przezywac Bozej milosci i planu dla swojego zycia.
Fragment z Pisma sw. to:
Rz.3,23 "Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni sa chwaly Bozej."
Nastêpny: "Albowiem zaplata za grzech jest smierc".
Bóg jest swiêty a czlowiek jest grzeszny.
Dzieli ich wielka przepasc.
Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepasci.
Jezus Chrystus jest jedynym, Bozym rozwiazaniem problemu grzechu i winy czlowieka. Przez niego mozna poznac Boza milosc i plan dla naszego zycia.
Rz.5,8
"Bóg zas okazuje nam swoja milosc wlacnie przez to, ze Chrystus umarl za nasze grzechy, gdysmy byli jeszcze grzesznikami.
Jezus powiedzial:"Ja jestem droga i prawda, i zyciem.
Czwarte prawo mówi o tym, nie wystarczy tylko rozumiec,ze Jezus Chrystus jest Synem Bozym i umarl na krzyzu za nasze grzechy. Nie chodzi tez o religijne wzruszenie. Musimy przyjac Jezusa Chrystusa przez wiare, aktem naszej woli.
Jan 1,12 "A wszystkim którzy go przyjêli, tym, którzy wierza w imiê Jego, dal moc, aby siê stali dzicmi Bozymi."
Efezjan 2,8-9 " £aska bowiem jestescie zbawieni przez wiarê, A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby siê nikt nie chlubil."
Fragment, który mówi o przyjêciu Jezusa przez osobiste zaproszenie go do naszego serca i zycia.
Apokalipsa sw. Jana 3,20
Chrystus mówi: "Oto stojê u drzwi i kolaczê, jesli ktos poslyszy mój glos i drzwi otworzy, wejdê do niego i bêdê z nim wieczrzal, a on ze mna.
Przyjêcie Chrystusa zawiera w sobie :
odwrócenie siê od swego "ja" i nawrócenie siê do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejœcie do naszego zycia, przebaczenie naszych grzechów i przeksztalcenie nas wedlug jego woli.
JOE:     Te cztery prawa duchowego zycia byly otwarcie i radosnie przyjmowane na oazie. Dla wielu osob bylo to nowoscia, ze wiara musi byc osobista, ze mamy bezposredni kontakt z Bogiem na zawsze i jest to dar.
Chrystus mieszka w nas wierzacych i nigdy nas nie zostawi. Jest naszym jedynym posrednikiem.
Tak jak mówi sw. Pawel do Tymoteusza 2:5, " Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez posrednik miêdzy Bogiem a ludzmi, czlowiek, Chrystus Jezus..."
TOMASZ ZÓ£TKO " BLIZEJ, O BLIZEJ "
PIOSENKA #2
JOE:     Aniu powiedz nam, co oaza wniosla do Twojego zycia
ANIA:     Na oazie zobaczylam, ze zycie chrzescijañskie wcale nie musi polegac na wypelnianiu obowiazków, ale jest wspaniala przygoda podarowana przez Boga.
Uswiadomilam sobie, ze wiara nie polega na grupowej decyzji , ze jest pytanie, na które trzeba dac samemu odpowiedz
Czy wierzê, ze Jezus oddal za mnie swoje zycie.
Czy wierzê, ze to jest fakt autentyczny?
Jezeli tak, to czy moze byc ktos wazniejszy od Niego w moim zyciu.
( NAGRANIE BLACHNICKIEGO - mozna kupic video albo zamówic kasete darmo )
ANIA:     To byl wspanialy wyklad. Co tutaj bylo dla ciebie najwazniejsze?
JOE:     Jezeli jestesmy juz dziecmi Bozymi i Chrystus zamieszkal w naszym zyciu, to wedlug sw Jana 3,18:
"Kto wierzy w niego nie podlega potêpieniu, ale tylko ten, który nie uwierzyl juz zostal potêpiony."
I Jan 3,36 mówi nam: " Wierzacemu nie grozi gniew Bozy"
I sw. Pawel powiedzial Rz. 8,1" Teraz jednak dla tych , którzy sa w Jezusie Chrystusie ,nie ma juz potêpienia."
To znaczy, ze jak grzeszymy jako wierzacy, przerywamy bliski kontakt z Bogiem i juz nie jestesmy w stanie prowadzic obfitego zycia chrzescijañskiego. Az wyznamy nasze grzechy przed Bogiem i czasami, niestety, trzeba to robic kilka razy dziennie.
W Starym Testamencie tylko zydowski ksiadz ma dostêp bezposredni do Boga. Chrystus to zmienil.
Przeczytajmy list do Hebrajczyków 7,27: " Mamy nowego arcykaplana, który nie jest obowiazany, jak inni arcykaplani, do skladania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu.
To bowiem uczynil raz na zawsze , ofiarujac samego siebie Ta jedna ofiara Chrystusa raz i na zawsze, i moc jego krwi wylana dla nas wystarczy na wieki i juz nie jest potrzebna zadna inna ofiara.

DZIEKUJEMY!!!!

ANIA i JOE £OSIAK

Copyright 2009 by MissionPoland