baner
    Login   |  Register
   
 Radio 11a
Minimize

Apokalipsa - 2

W Starym Testamencie , w Ksiêdze Ezechiela w rozdziale 37, 38 i 39 jest wyraznie napisane jak rozproszeni Zydzi pozbieraja siê z calego swiata, zeby utworzyc na nowo pañstwo izraelskie. Czytamy dalej, ze królowie z pólnocy reprezentujacy narody Rosz,Tubal i Meszek maja napasc na Izrael i przegrac ta wojnê, odnoszac ogromne straty . W Pismie swiêtym te narody sa ustalone geograficznie i tylko Rosja jest mocarstwem znajdujacym siê w tym miejscu. Meszek to starozytna nazwa Moskwy , a Tubal - Tubolsk stanowi stolice Syberii.
ANIA:     Pismo swiête w Apokalipsie swiêtego Jana mówi o zniszczeniu slynnego miasta nazwanego w Apokalipsie Babilon.
JOE:     Oryginalny Babilon przestal istniec 579 lat przed Chrystusem. Swiêty Piotr nazywal Rzym Babilonem w 1 liscie 5,13.
ANIA:     W Objawieniu swiêtego Jana znajdujemy opis tego miasta, nowego Babilonu. Apokalipsa 14,8 tak pisze: " Upadl Babilon, padlo ogromne miasto, które zwodzilo wszystkie narody swiata i poilo je winem nieczystosci i grzechu". Apokalipsa 16,19 mówi "Ogromne miasto Babilon rozpadlo siê na trzy czêsci, a wszystkie inne miasta na kuli Ziemskiej zamienily siê w rumowiska. 17 rozdzial 3 do 9 " I przyniósl mnie Aniol w duchu na pustynie. Zobaczylem tam kobietê siedzaca na szkarlatnej bestii o siedmiu glowach i dziesiêciu rogach, na której wypisano bluznierstwa przeciwko Bogu.
Kobieta miala na sobie szaty koloru purpury i szkarlatu, i przepiêkna bizuteriê ze zlota, drogich kamieni i perel, a w rêku trzymala zloty kielich pelen sprosnosci. Na jej czole widnial tajemniczy napis WIELKI BABILON MATKA NIERZADU I WSZELKIEGO BA£WOCHWALSTWA NA SWIECIE. Popatrzylem na nia i stwierdzilem, ze byla pijana, upojona krwia zabitych przez siebie mêczenników, którzy zginêli dla imienia Jezusa. Spogladalem, wiêc na nia w zdumieniu, czemu tak siê dziwisz zapytal Aniol. Wyjawiê ci, kim ona jest i co oznacza noszaca ja bestia.
Bestia ta zyla, lecz teraz jest martwa, wkrótce jednak wyjdzie z dezdennej otchlani i pójdzie na wieczna zagladê, a mieszkañcy ziemii, których imiona przed powstaniem swiata nie zostaly zapisane w Ksiêdze zycia, oniemieja ze zdumienia, ze znów siê pojawila, mimo ze umarla. A teraz uwazaj siedem jej glów oznacza miejsce zamieszkania tej kobiety- miasto zbudowane na siedmiu wzgórzach. "
JOE:     Nie mozemy wszystkiego omówic co jest napisane w Objawieniu swiêtego Jana w tym programie. Do prawdziwych wierzacych zostaly skierowane te slowa- 1 list do Tesaloniczan 4,16;
ANIA:     " Gdy sam Pan zstapi z niebios na potêzny glos Archaniola i glosny dzwiêk traby Bozej. Na jego spotkanie powstana najpierw wierzacy, którzy zmarlii,dopiero potem my, zyjacy jeszcze na Ziemii, zostaniemy pochwyceni w powietrze., na spotkanie Pana, by pozostas juz z Nim na zawsze. Pocieszajcie siê wiêc nawzajem tymi slowami i dodawajcie sobie otuchy."
JOE:     Dalej czytamy w liscie do Tesaloniczan... " Kiedy siê to wszystko stanie? Myslê, ze nie muszê o tym mówic drodzy bracia, ze tego nikt nie wie. Dzieñ pañski nadejdzie niespodzianie jak zlodziej w nocy. Gdy bêda mówic: NIC NAM NIE GROZI, WSZÊDZIE PANUJE SPOKÓJ I JEST BEZPIECZNIE- wtedy nagle przyjdzie zaglada, zaskoczy ich jak bóle rodzaca kobiete. Nie da siê przed tym uciec, ani znalezc zadnej kryjówki."
ANIA:     Swiêty Pawel tez napisal do Tymoteusza 2 list 3,1
"Poza tym wiedz Tymoteuszu, ze w czasach ostatecznych nadejda dni, w których nie bêdzie latwo byc chrzescijaninem. Ludzie bêda kochac tylko siebie i pieniadze. Pyszalkowaci i zarozumiali, nieposluszni rodzica, niewdziêczni i zepsuci bêda drwic z Boga. Nieczuli i nieustêpliwi, niepoprawni klamcy wywolywac bêda zamieszki, a zasady moralne nie bêda mialy dla nich zadnego znaczenia. Szorscy i okrutni bêda drwic z ludzi kochajacych dobro. Niezrównowazeni i zarozumiali, zdradzajacy swych przyjaciól, bêda cenic przyjemnosci znaczniej, bardziej, niz Boga. I mimo, ze bêda chodzic do Kosciola nie uwierza niczemu, co tam uslysza."
JOE:     Na samym koñcu Objawienia swiêtego Jana jest opisane jak dobrze bêdzie dla wierzacych i Jezus mówi te slowa; "Kazdy , który chce niech on pije wode zycia darmo".
Ania:     Apokalipsa 21, 4-6
" Potem ujrzalem nowe niebo i nowa ziemiê pozbawiona mórz, bo obecna ziemia i niebo - zniknêly. I zobaczylem miast swiête , nowe Jeruzalem, zstêpujace z niebios od Boga. Byl to widok wspanialy. Miasto bowiem wygladalo tak piêknie jak panna mloda w dniu slubu.
Uslyszalem donosny glos dobiegajacy od tronu: "Spójrz, Bóg obral sobie siedzibê wsród ludz i zamieszka z nimi, a oni bêda Jego ludem. Sam Bóg bêdzie z nimi. Otrze z ich oczu wszelka lzê i juz nie bêdzie wiêcej smierci ani smutku czy placzu, ani bólu. Wszystko to przeminêlo raz na zawsze.
Wtedy siêdzacy na tronie powiedzial; "Patrz, oto wszystko czyniê nowe!" A potem dodal: "Zapisz, co powiem, bo jest to wiarygodne i prawdziwe" I dodal:"Dokonalo siê ! Jestem Alfa i Omega, Poczatkiem i koñcem. Spragnionemu dam darmo pic zródla wody zycia.
JOE:     Drogi Ojcze obiecywales na samym poczatku tej ksiêgi blogoslawienie.
"Blogoslawiony ten, kto czyta i ci którzy sluchaja slów tego proctwa i zapamiêtuja ich tresc."
Prosimy ciê Panie, zeby ten program radiowy byl narzêdziem Twoim i zeby doprowadzil wielu ludzi do Ciebie. Chcemy byc wierni zawsze tylko tobie, Panie Boze, bo wiemy, ze tylko Ty jestes wszechmogacy i tylko Ty dajesz zbawienie darmo, kazdemu, który w Ciebie uwierzy. Sytuacja opisana w Apokalipsie Jan jest juz obecna na swiecie i jest to sytuacja bardzo powazna. Modlimy siê teraz za kazdego czlowieka zyjacego dzisiaj, zeby Ewangelia byla im przedstawiona. I dziêkujemy Ci, ze mozemy brac udzial w tym, bêdac posluszni Twoim rozkazom.
Modlimy siê za naszych sluchaczy, zeby sami siê karmili Slowami zycia, czyli Pismem Swiêtym i zeby zawierzyli tylko Tobie i nikomu innemu.
W imiê Twojego Syna Jezusa Chrystusa siê modlimy, Amen.

DZIEKUJEMY!!!!

ANIA i JOE £OSIAK


Copyright 2009 by MissionPoland