baner
    Login   |  Register
   
 Sekty i kulty
Minimize

SEKTY I KULTY - CO TO JEST?


Czym charakteryzują się kulty i sekty ?
Jakie są zagrożenia ?

 • Sekta to zamknięta grupa osób, mająca przywódcę (lidera grupy) lub grupę osób przewodzących sekcie, którzy twierdzą, że mają monopol na przekazywanie Bożych prawd. Tacy ludzie nazywają siebie wysłańcami od Boga, jedynymi prorokami i często czynią się równymi lub większymi od Jezusa Chrystusa.
 • Sekty często nie uznają Boskości Jezusa Chrystusa.
 • Często pokrętnie interpretują Pismo Św. przeinaczając słowa Jezusa Chrystusa i apostołów.
 • Sekty zazwyczaj posiadają zamiast Pisma Św. swoje "natchnione"- księgi, których słuchają i przestrzegają pilniej niż Pisma Św.
 • Sekty twierdzą, że tylko będąc członkiem sekty można być zbawionym (poza sektą nie ma zbawienia).
 • W sekcie nie dopuszcza się żadnej krytyki przywódcy sekty i jej programu.
 • W większości sekt obowiązuje ścisłe wewnętrzne prawo, które reguluje sposób życia w sekcie.
 • Starają się uzależnić od siebie swoich członków tak by trudno im było opuścić sektę.
 • Często dążą do ścisłego kontrolowania swoich członków i manipulowania nimi tak by oddawali swoje mienie sekcie lub pracowali dla niej.
   

Joe Łosiak
Wiesław Grabowski


Copyright 2009 by MissionPoland