baner
    Login   |  Register
   
 Kod Da Vinci
Minimize

Kod Da Vinci ?

FIKCJA kontra PRAWDAw poszukiwaniu odpowiedzi... Josh McDowell

1. Zakon Syjonu został założony w 1099 roku w tym celu, aby chronić Dokumenty Sangreala, które zawierały sekrety Świętego Graala.
Zakon Syjonu to niewielkie stowarzyszenie założone dopiero pół wieku temu. W latach dziewięćdziesiątych ujawniono, że Dokumenty Sangreala są fałszerstwem.

2. Templariusze udali się do Jerozolimy, aby odnaleźć Dokumenty Sangreala i wykorzystali je do szantażowania Watykanu, w ten sposób osiągając wielkie bogactwo i władzę.
Zakon Templariuszy został założony około 1118 roku i jego jedyną misją była ochrona pielgrzymów na drogach Ziemi Świętej. Wzbogacili się dzięki darom wdzięcznych pielgrzymów.

3. Istniało ponad osiemdziesiąt oryginalnych ewangelii, ale z powodów politycznych cesarz Konstantyn wybrał jedynie cztery.
Istniało około sześćdziesiąt innych dokumentów, wiele z nich nie będących ewangeliami, i większość z nich wywodzi się z kultu zwanego gnostycyzmem. Większość z nich została napisana w drugim wieku pod pseudonimami apostołów. Cztery Ewangelie uznano za autentyczne na długo przed panowaniem Konstantyna, ponieważ zostały spisane przez naocznych świadków wydarzeń w ciągu 20-50 lat po odejściu Jezusa.

4. W 325 roku sobór nicejski ustalił, stosunkowo niewielką większością głosów, że Jezus był bogiem. Do tego czasu zwolennicy Jezusa uznawali Go za śmiertelnego proroka.
Ta „niewielka” większość w Nicei wynosiła trzysta do dwóch, że Jezus jest współistotny Bogu Ojcu. Ponad 200 lat przed soborem nicejskim Piotr wyznał w Ewangelii św. Mateusza rozdział 14: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”.

5. To Maria Magdalena, a nie Jan, znajduje się obok Jezusa w słynnym fresku Leonarda da Vinci „Ostatnia wieczerza”.
W czasach Leonarda, artyści często przedstawiali Jana jako młodego i bez zarostu. Można tu zauważyć, że Leonardo nie był naocznym świadkiem Ostatniej Wieczerzy – namalował ją ponad 1300 lat później.

6. Istnieje niezliczona liczba odniesień autorstwa współczesnych historyków dotyczących małżeństwa Jezusa i Marii Magdaleny.
Istnieje tylko jedno takie odniesienie, w książce z 1983 pt. „Święta Krew, Święty Graal”, która jest uważana za badaczy i historyków za literaturę brukową.

6. Maria Magdalena nosiła królewską krew Jezusa. Pochodziła z domu Beniamina i z rodu królewskiego.
W żadnych dokumentach nie ma genealogii Marii Magdaleny, a szczególnie w fałszywym Dokumencie Sangreala.

Opracowane przez Josh McDowell Ministry, a division of Campus Crusade for Christ International, www.josh.org
Tłumaczenie M. Chałupnik

Copyright 2009 by MissionPoland