baner
    Login   |  Register
   
  Galacjan
Minimize

LIST DO GALACJAN O EWANGELII             W Liście do Galacjan apostoł Paweł wyjaśnia szczegółowo głoszoną przez siebie ewangelię. Niektórzy Żydzi z Jerozolimy nauczali, że nie wystarczy wiara w Jezusa Chrystusa, by zostać zbawionym przez Boga. Twierdzili, że trzeba przedtem przyjąć prawo żydowskie i żyć według niego.

             Apostoł Paweł przeciwstawił im się bardzo stanowczo. Posłuchajmy jego słów: "Ale choćbyśmy nawet my lub anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!" (Gal. 1,8-9).

             Są to prawdopodobnie najostrzejsze słowa apostoła Pawła, jakie napisał we wszystkich swoich listach. Pokazują one, jak ważne jest to, by nie zmieniać nic w ewangelii.

             Przyjrzyjmy się więc dokładnie temu, jaka jest ta prawdziwa ewangelia głoszona przez apostoła Pawła. Możemy spojrzeć na ewangelię z dwóch punktów widzenia: z punktu widzenia Boga i z punktu widzenia człowieka. Innymi słowy, możemy postawić sobie dwa pytania: Co zrobił Bóg? i Co ma zrobić człowiek?

             O tym, co zrobił Bóg, apostoł napisał na początku swojego listu: "[Jezus Chrystus] wydał samego siebie za grzechy nasze" (Gal. 1,4). Grzech jest największą tragedią każdego człowieka. Powoduje on, że człowiek nie może doświadczać Bożej miłości i żyć w przyjaźni z Bogiem.

             Żaden człowiek nie jest w stanie uwolnić się od grzechu. Dlatego właśnie było konieczne, by Jezus "wydał samego siebie za grzechy nasze". Konsekwencją grzechu jest śmierć duchowa, czyli oddzielenie od Boga. Jezus wziął na siebie tę konsekwencję zamiast nas - i dlatego właśnie na krzyżu wołał: "Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Mat. 27,46).

             Dzięki temu, że Jezus wydał samego siebie za nasze grzechy, możemy zostać uwolnieni od ich konsekwencji, a Bóg może przygarnąć nas i otoczyć nas swoją miłością.

             Ale czy dzieje się to automatycznie w stosunku do każdego człowieka? Nie. Tutaj dochodzimy do naszego drugiego pytania: Co ma zrobić człowiek, by skorzystać z tego, że Jezus wydał samego siebie za nasze grzechy?

             Odpowiedź, jaką podaje apostoł Paweł, znajduje się w drugim rozdziale Listu do Galacjan: "człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków prawa, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków prawa, ponieważ z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek" (Gal. 2,16).

             A więc ze strony człowieka konieczna jest jedynie wiara w Jezusa Chrystusa. Nie ma tutaj znaczenia to, w jakim stopniu zachowujemy (lub nie zachowujemy) nakazy prawa: żydowskiego, kościelnego czy jakiegokolwiek innego. Pamiętajmy: gdyby Bóg miał nas sądzić według prawa, wszyscy bylibyśmy zgubieni.

             Dodajmy jeszcze, że apostoł Paweł nie jest przeciwny dobrym uczynkom. Przeciwstawia się jedynie twierdzeniu, że przez swoje uczynki człowiek może zasłużyć sobie na zbawienie. Ważna jest tutaj odpowiednia kolejność. To dobre uczynki są owocem zbawienia przyjętego przez wiarę, a nie zbawienie jest rezultatem pełnienia dobrych uczynków.

             Pomyślmy teraz o zastosowaniu rozważanego Słowa Bożego. Najważniejsze pytanie, jakie możesz postawić sobie w tym życiu, brzmi: Czy już odpowiedziałem wiarą na ewangelię i czy ufam jedynie Jezusowi w sprawie mojego zbawienia, a nie moim uczynkom? Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie jesteś pewien czy to zrobiłeś, Jezus wzywa cię, żebyś zrobił to teraz. Możesz uczynić to wyrażając swoją wiarę słowami prostej modlitwy: Panie Jezu, potrzebuję Cię. Uznaje moją grzeszność. Dziękuję Ci, że wydałeś samego siebie na krzyżu za moje grzechy. Zapraszam Cię teraz do mojego życia jako mojego Zbawiciela. Uczyń mnie takim, jakim chcesz, żebym był. Amen.

             Teraz możesz codziennie dziękować Jezusowi za to, że zamieszkał w twoim życiu i dał ci życie wieczne. Poznawaj Jego Słowo, Pismo Święte i dziel się z innymi ludźmi Jego wspaniałą ewangelią.


Andrzej Gandecki
andrzej@pojednanie.org

Copyright 2009 by MissionPoland